ImageImage

Obóz jĘzykowy w Anglii

dla nastolatków!

Najlepszy pod sŁoŃcem!

KIEDY?

10-17 sierpnia 2024


DLA KOGO?

młodzież +12 lat

REZERWUJĘ MIEJSCE
Image

Obóz jĘzykowy

w Anglii

dla nastolatków!

Najlepszy

pod sŁoŃcem!

Image

7 dni w angielskim Saint-Tropez, czyli Bournemouth

nad morzem

20 godzin intensywnego kursu angielskiego z native speakerami

Click to play video
Image

wycieczka do Londynu

i zwiedzanie topowych zabytków

Image

po zajĘciach jĘzykowych: plaŻowanie, relaks i chillout, sporty plaŻowe

zwiedzanie Bournemouth

(klify, najlepsze plaŻe, centrum)

ImageImage

nocleg w akademiku

(uczestników dobieramy po 2-3 osoby)

lot samolotem

w obie strony

ImageImage

Obóz jĘzykowy to idealna okazja do podszlifowania codziennego,

Żywego angielskiego, a takŻe do doŚwiadczenia pierwszego w Życiu wyjazdu

za granicĘ bez rodziców.

Obóz jĘzykowy to idealna okazja do podszlifowania codziennego,Żywego angielskiego, a takŻe

do doŚwiadczenia pierwszego w Życiu wyjazdu

za granicĘ bez rodziców

Na obozie bĘdĄ takŻe polscy lektorzy i native speakerzy.

Idealne warunki do efektywnego nauczenia siĘ jĘzyka angielskiego,

a przy tym przeŻycia Świetnej, wakacyjnej przygody.


Pozytywne wspomnienia gwarantowane!

Na obozie bĘdĄ takŻe polscy lektorzy i native speakerzy.

Idealne warunki

do efektywnego nauczenia siĘ jĘzyka angielskiego,

a przy tym przeŻycia Świetnej, wakacyjnej przygody.


Pozytywne wspomnienia gwarantowane!

DLACZEGO taki Obóz TO INWESTYCJA W JEGO PRZYSZŁOŚĆ?

DLACZEGO taki Obóz TO INWESTYCJA W JEGO PRZYSZŁOŚĆ?

DLACZEGO taki Obóz TO INWESTYCJA W JEGO PRZYSZŁOŚĆ?

DLACZEGO taki Obóz TO INWESTYCJA W JEGO PRZYSZŁOŚĆ?

  • Twoje dziecko dostanie szansĘ przebywania bez rodziców w naturalnym, jĘzykowym Środowisku.
  • nawiĄŻe nowe znajomoŚci i przyjaŹnie.
  • nabierze odwagi do mówienia po angielsku i przełamie bariery.
  • poczuje wewnĘtrznĄ motywacjĘ, by wiĘcej uczyĆ siĘ jĘzyka, bo to genialnie przydaje siĘ na wyjazdach zagranicznych.
  • wykaŻe siĘ swojĄ samodzielnoŚciĄ i zaradnoŚciĄ ŻyciowĄ (zakupy w sklepie, zeskanowanie biletu, dojechanie na zajĘcia, zorganizowanie sobie czegoŚ do jedzenia itp.).
  • nabierze apetytu do podróŻowania i zwiedzania Świata.
  • pozna kulturĘ brytyjskĄ i zobaczy miejsca, o których uczyŁo siĘ w ksiĄŻkach.
  • poczuje pewnoŚĆ siebie, bo zauwaŻy, Że potrafi sobie jĘzykowo poradziĆ w wielu sytuacjach.
  • doskonaŁe zagospodarowanie czasu dzieciom w czasie wyjazdu (takŻe tego po zajĘciach).

Twoje dziecko dostanie szansĘ przebywania bez rodziców

w naturalnym, jĘzykowym Środowisku.
nawiĄŻe nowe znajomoŚci

i przyjaŹnie.
nabierze odwagi do mówienia po angielsku i przełamie bariery.
poczuje wewnĘtrznĄ

motywacjĘ, by wiĘcej uczyĆ siĘ jĘzyka, bo to genialnie przydaje siĘ na wyjazdach zagranicznych.
wykaŻe siĘ swojĄ samodzielnoŚciĄ i zaradnoŚciĄ ŻyciowĄ (zakupy w sklepie, zeskanowanie biletu, dojechanie na zajĘcia, zorganizowanie sobie czegoŚ do jedzenia itp.).
nabierze apetytu

do podróŻowania i zwiedzania Świata.
pozna kulturĘ brytyjskĄ

i zobaczy miejsca, o których uczyŁo siĘ w ksiĄŻkach.
poczuje pewnoŚĆ siebie,

bo zauwaŻy, Że potrafi sobie jĘzykowo poradziĆ w wielu sytuacjach.
doskonaŁe zagospodarowanie czasu dzieciom w czasie wyjazdu (takŻe tego

po zajĘciach).

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Niby wszystko super, ale zastanawiasz siĘ nad tym, czy Twoje dziecko poradzi sobie

bez rodziców, czy bĘdzie zaopiekowane i nie poczuje siĘ zbyt samotne?


Szczerze, moŻemy rozwiaĆ TWOJE obawy.


ByliŚmy na miejscu i widzieliŚmy szczĘŚliwe nastolatki, cieszĄce siĘ Życiem, odpowiedzialne, wspierajĄce siĘ nawzajem...


Ten obóz to byŁ dla nich doskonaŁy sprawdzian dojrzaŁoŚci i samodzielnoŚci.


Wszyscy zdali go z wyróŻnieniem!


jedziemy w sprawdzone miejsca.


zapewniamy doskonaŁĄ opiekĘ, która uwzglĘdnia indywidualne potrzeby dzieci.


utrzymujemy staŁy kontakt z rodzicami podczas wyjazdu (wszyscy wiedzĄ, co robimy,

gdzie jesteŚmy, a takŻe dostajĄ fotorelacjĘ na potwierdzenie naszych sŁów.)

Niby wszystko super,

ale zastanawiasz siĘ nad tym, czy Twoje dziecko poradzi sobie bez rodziców, czy bĘdzie zaopiekowane i nie poczuje siĘ zbyt samotne?


Szczerze, moŻemy rozwiaĆ TWOJE obawy.


ByliŚmy na miejscu

i widzieliŚmy szczĘŚliwe nastolatki, cieszĄce siĘ Życiem, odpowiedzialne, wspierajĄce siĘ nawzajem...


Ten obóz to byŁ dla nich doskonaŁy sprawdzian dojrzaŁoŚci i samodzielnoŚci.


Wszyscy zdali go

z wyróŻnieniem!


jedziemy w sprawdzone miejsca.


zapewniamy doskonaŁĄ opiekĘ, która uwzglĘdnia indywidualne potrzeby dzieci.


utrzymujemy staŁy kontakt

z rodzicami podczas wyjazdu (wszyscy wiedzĄ, co robimy,

gdzie jesteŚmy, a takŻe dostajĄ fotorelacjĘ na potwierdzenie naszych sŁów.)

Jakie wspomnienia czekają na naszych obozowiczów?

Image
Image
Image
ImageImage
Image

Koszt OBOZU:

5500 zŁ


Mamy tylko 12 wolnych miejsc.

WYŚLIJ TERAZ do nas zgłoszenie, szybko zarezerwujemy miejsce dla Twojego nastolatka.

MoŻesz rozŁoŻyĆ opŁaty na 2, 3, a nawet 4 raty

WypeŁnij FORMULARZ I Zarezerwuj miejsce .

Mamy tylko

12 wolnych miejsc.

WYŚLIJ TERAZ do nas zgłoszenie, szybko zarezerwujemy miejsce dla Twojego

nastolatka.

WypeŁnij FORMULARZ

I Zarezerwuj miejsce .

Image

sekretariat@lesson-corner.com

IconIcon

608 047 762

POKAŻ NUMER